POKL 9.6.2 Oleśnica

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ  W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet IX, Działanie 9.6, Poddziałanie 9.6.2 Projekt: „Zainwestuj w siebie”

Projekt jest realizowany od dnia 1 września 2014 do 30 września 2015 roku na terenie powiatu oleśnickiego.

Celem ogólnym Projektu jest upowszechnienie kształcenia formalnego i pozaformalnego poprzez szkolenia językowe oraz z obsługi komputera dla 144 osób.

Projekt obejmuje następujące rodzaje wsparcie:

1. Szkolenia językowe w zakresie języka angielskiego i niemieckiego prowadzące do uzyskania kompetencji na poziomie A oraz komputerowe prowadzące do uzyskania kompetencji w zakresie ECDL START lub równorzędnym.

2. Ukończenie kursu potwierdzone certyfikatem zakończenia szkoleń.

3. Po każdym szkoleniu przeprowadzony zostanie egzamin badający poziom wiedzy beneficjentów.

4. Wszystkie szkolenia odbędą się na terenie miasta Oleśnica.

5. Egzaminy na poziomie ECDL START(komputerowe) oraz językowe (na poziomie A z języka angielskiego, niemieckiego). Każdy z beneficjentów ma obowiązek przystąpienia do egzaminu z 4 modułów, który zakończy się uzyskaniem certyfikatu ECDL START lub równorzędnego oraz egzaminów językowych po każdym z kursów odpowiednio A1 oraz A2 co doprowadzi do uzyskania kompetencji językowych na poziomie A. 

Celem przystąpienia do kursu  prosimy wydrukować i wypełnić poniższe załączniki (pdf) a następnie dostarczyć do biura projektu w Szkole Podstawowej nr 6 ul. Kleeberga 4 w Oleśnicy pokój nr 112. W biurze projektu można też uzyskać podstawowe informacje na temat prowadzenia bezpłatnych kursów językowych w Oleśnicy.

 

Deklaracja uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnictwa

Regulamin projektu