RPWP 06.02.00

 

 

Tytuł projektu: „Program aktywizacji zawodowej mieszkańców wiejskich obszarów funkcjonalnych w podregionie konińskim”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, WRPO 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy; Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa

Okres realizacji projektu: od 1 listopada 2016 roku do 31 maja 2018 roku.

Projekt jest realizowany przez następujące podmioty: Instytut Szkoleniowo-Badawczy Meridium w Koninie – Lider Projektu Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie – Partner Projektu W ramach projektu przewiduje się wsparcie obszarów znajdujących się w słabej kondycji gospodarczej, utrudniającej jego mieszkańcom efektywne funkcjonowanie zawodowe. Jednym z głównych założeń projektu jest zwiększenie możliwości do trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia poprzez rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy, kompetencji kluczowych i kwalifikacji oraz umiejętności praktycznych, zgodnie z potrzebami rynku pracy w podregionie.

W ramach projektu zostaną zrealizowane 4 zadania merytoryczne: 1. Identyfikacja potrzeb uczestników projektu i opracowanie IPD. 2. Warsztaty i szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych oraz szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. 3. Poradnictwo zawodowe, w tym szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy oraz pośrednictwo pracy. 4. Staże i praktyki zawodowe.

Grupa docelowa:

- wiek: powyżej 29 roku życia;

- zamieszkanie: wiejskie obszary funkcjonalne w podregionie konińskim;

- status osoby: osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, w tym osoby niepełnosprawne.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia efektywności zatrudnienia w podregionie konińskim, poprawiając jednocześnie sytuację społeczno–ekonomiczną w perspektywie regionalnej, krajowej jak i europejskiej.

Biuro projektu: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie Al. 1 Maja 22, 62-510 Konin, tel./fax 63 242-45-57 w. 25 e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00